envite Plataforma Tecnolóxica Galega de Medio Ambiente - Calidade, xestión e tratamento de augas
Páxina Principal
Calidade, xestión e tratamento de augas PDF Imprimir Correo-e

Denominación: CALIDADE, XESTIÓN E TRATAMENTO DE AUGAS

Área Temática Auga
Coordinador: Calixto Varela Castejón - Eptisa Ingeniería Vocal de Seguimento: Juan M. Lema Rodicio - USC
Descrición
Obxectivos xerais
  • Crear un Centro Tecnolóxico
  • Crear documentos de opinión (ex. discutir o borrador da Axenda Estratéxica)
  • Crear proxectos entre os membros da área (ex. con Fondos Tecnolóxicos)
Metas específicas
  • Crear un macroproxecto entre un gran número dos membros da área
  • Server de interlocutor á Administración á hora de elaborar plans estratéxicos relacionados coa auga
Participantes
3R Ingeniería Ambiental, S.L.
Adantia S.L.
AGM Galicia
ATC, S.L.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
Aquagest, S.A.
Biogea Servicios Medioambientales, S.L.
Biotecnologías Descontaminantes, S.L.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
C.T. Aimen
C.T. Cetmar
Cemma
Espina y Delfín S.L.
Inndes, Innovación en Depuración
Labaqua
Serviguide S.L.
UDC- Algas Mariñas
UDC -Ecotoxicoloxía
UDC -Enxeñaría Ambiental
UDC -Fisicoquímica de Augas Naturais
UDC -Geama
UDC -Química Analítica Aplicada
UDC -Elementos Traza, Espectroscopía e Especiación
UDC -Enxeñaría Ambiental e Bioprocesos
UVigo-Ecoloxía Mariña


 
Xunta de Galicia in.ci.teNeurona