envite Plataforma Tecnolóxica Galega de Medio Ambiente - POSTA EN MARCHA DO MAIOR PROGRAMA DE FINANICACIÓN ORIENTADO A ENERXÍAS RENOVABLES: NER300
Páxina Principal arrow Arquivo de novas arrow POSTA EN MARCHA DO MAIOR PROGRAMA DE FINANICACIÓN ORIENTADO A ENERXÍAS RENOVABLES: NER300
POSTA EN MARCHA DO MAIOR PROGRAMA DE FINANICACIÓN ORIENTADO A ENERXÍAS RENOVABLES: NER300 PDF Imprimir Correo-e
Mércores, 10 de Novembro do 2010

A Comisión Europea puxo en marcha o maior programa mundial de financiación para proxectos e tecnoloxías de captura e almacenamento de carbono (CCS) e proxectos innovadores de demostración de tecnoloxías de enerxías renovables: o Programa NER300.

A iniciativa sufragarase coa venda de 300 millóns de dereitos de emisión que se atopan na reserva do sistema de comercio de emisións da UE, venda da que o Programa toma o seu nome (NER = new entrants reserve of the EU emissions trading system). O Banco Europeo de Inversións (BEI) será o encargado de vender estes permisos antes do 1 de xaneiro de 2013. Ao prezo de mercado actual, o importe da iniciativa ascende a uns 4.500 millóns de euros. Bruselas financiará a metade de cada proxecto e a empresa promotora e o Estado membro de orixe deberán aportar o 50% restante, co que a financiación total situarase en 9.000 millóns. En concreto, financiaranse polo menos oito proxectos relacionados coas tecnoloxías de captura e almacenamento de carbono (CAC) e outros trinta e catro proxectos, como mínimo, relacionados coas tecnoloxías innovadoras no eido das enerxías renovables. Financiaranse entre un mínimo dun proxecto e un máximo de tres por Estado membro. As empresas interesadas na presentación de propostas disponen de tres meses para remitir as súas ofertas a escala nacional.Nota de prensa sobre a iniciativa (http://www.eib.org/about/press/2010/2010-193-climate-change-commission-launches-major-investment-programme-for-innovative-low-carbon-technologies.htm ).Máis información para promotores de proxectos que buscan financiación a través de NER300  pódese atopar na web do Programa: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm Preguntas e Respostas sobre o Programa NER300 e a  primeira convocatoria de propostas: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/549&format=HTML&aged=0&language

 

 
Xunta de Galicia in.ci.teNeurona