Xornadas técnicas sobre Saneamiento Sostible no medio rural de Galicia
Venres, 21 de Novembro do 2008
Xornadas técnicas sobre Saneamiento Sostible no medio rural de GaliciaData de celebración: 1 e 2 de decembro de 2008.
Lugar de celebración: Santiago de Compostela.

Os obxetivos destas xornadas son:

  • Presentar e valorar, analizando as súas vantaxes e inconvenientes, distintos procesos de depuración de augas residuais urbanas habitualmente utilizados en pequenas aglomeracións.
  • Coñecer e analizar estratexias de saneamento no medio rural, tanto de Galicia como doutras Comunidades Autónomas.
  • Coñecer solucións de depuración orientadas a pequenas aglomeracións que se ofertan en Galicia.
  • Presentar e valorar o "Proxecto de Directrices de Saneamento no Medio Rural de Galicia" para aglomeracións menores de 1000 h-e, e as "Instrucións Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia".

Máis información ver este documento (PDF, 1,07 MB)